MARCZYK - kasy fiskalne, drukarki fiskalne, Nowy Sącz MARCZYK - certyfikat kwalifikowany, podpis elektroniczny Usługi informatyczne Stanisław Marczyk MARCZYK - kasy fiskalne, skanery, wagi MARCZYK - komputery, drukarki, peryferia, systemy MARCZYK - kursy komputerowe, szkolenia

Szkolenia komputeroweOśrodek szkolenia informatycznego

ul. 1 Maja 5
33 - 300 Nowy Sącz
tel./fax (0-18) 443-84-83
tel. 443-62-21
e-mail :
Nasza oferta obejmuje:
I - kurs obsługi kas fiskalnych
II - kurs podstawy obsługi komputera
III - kurs grafiki komputerowej
IV - kurs internetu
V - kurs AutoCAD
VI - kurs rachunkowości

I - kurs obsługi kas fiskalnych

1. Zasady stosowania urządzeń fiskalnych

2. Obsługa sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych

3. Obowiązkowe dokumenty drukowane przez kasy

    a) paragon

    b) raport dobowy

    c) raport okresowy

4. Urządzenia wspomagające system sprzedaży

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z obsługą kas fiskalnych oraz urządzeń stosowanych w komputerowych systemach sprzedaży.

Kurs kas fiskalnych obejmuje 5 godzin lekcyjnych.
Cena: 100 PLN

II - kurs podstawy obsługi komputera

1. Wprowadzenie do obsługi komputera:

    a) podstawowe informacje o zestawie komputerowym

    b) wprowadzenie do środowiska WINDOWS

2. Pakiet do zastosowań biurowych :

    a) edytor tekstu MS WORD

    b) arkusz kalkulacyjny MS EXCEL

3. Podstawy INTERNETU :

    a) podstawowe informacje o sieci INTERNET

    b) poczta elektroniczna

    c) serwis WWW

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z podstawową obsługą komputera, przygotowanie do pracy z systemami informatycznymi ogólnego zastosowania (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) oraz zapoznanie z podstawowymi usługami sieci INTERNET.

Kurs podstawowy obejmuje 40 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są w pracowni komputerowej i mają charakter ćwiczeń połączonych z wykładami wprowadzającymi do tematu.
Cena: 430 PLN

III - kurs grafiki komputerowej

1. Wstęp do grafiki komputerowej.

2. Program do obróbki grafiki wektorowej CORELDRAW.

3. Program do obróbki grafiki bitmapowej PHOTOSHOP.

4. Studio grafiki komputerowej - proces tworzenia produktu.


Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z metodami tworzenia i obróbki tekstu oraz grafiki przy pomocy programów komputerowych.

Kurs grafiki komputerowej obejmuje 40 godzin lekcyjnych.
Cena: 540 PLN

IV - kurs internetu

1. Ogólna charakterystyka sieci INTERNET

2. Obsługa przeglądarki internetowej Internet Explorer :

    a) przeglądanie witryn WWW

    b) konfigurowanie przeglądarki

    c) wyszukiwanie informacji

3. Obsługa programu pocztowego OUTLOOK EXPRESS :

    a) wysyłanie i odbieranie poczty

    b) konfiguracja programu pocztowego

    c) zaawansowane metody zarządzania pocztą

4. Grupy dyskusyjne

5. Telekonferencja - korzystanie z programu NETMEETING


Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z podstawami sieci INTERNET oraz przygotowanie do pracy z programami stosowanymi w pracy z INTERNETEM.

Kurs INTERNET obejmuje 15 godzin lekcyjnych.
Cena: 300 PLN

V - kurs AutoCAD

1. Wprowadzenie do środowiska pracy

2. Wyświetlanie rysunku

3. Ustawienia rysunku

4. Podstawowe pojęcia (współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe)

5. Tworzenie geometrii dwuwymiarowej

6. Właściwości obiektów

7. Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej

8. Techniki konstrukcyjne

9. Wybieranie obiektów

10.Zarządzanie cechami obiektów

11.Obiekty tekstowe i ich style

12.Wprowadzenie do wymiarowania

13.Kreskowanie

14.Wprowadzenie do wydruku


Cel:

Kurs przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik poznaje podstawowe obiekty wektorowe - zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to użytkownik potrafi zarządzać cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek.

Kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych szkolenia. Zajęcia prowadzone są w pracowni informatycznej i mają charakter ćwiczeń połączonych z wykładami wprowadzającymi do tematu, dni oraz godziny trwania kursu ustalane są na spotkaniu organizacyjnym.
Cena: 810 PLN

VI - kurs rachunkowości

1. Zakres rachunkowości

2. Bilans majątkowy przedsiębiorstwa

3. Operacje gospodarcze

4. Konta księgowe i ich klasyfikacja

5. Zakładowy plan kont

6. Ewidencja zakupu materiału

7. Ewidencja majątku trwałego

8. Rozrachunki z pracownikami

9. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym

10. Rozrachunki publiczno - prawne

11. Ewidencja strat i zysków nadzwyczajnych

12. Rachunek wyników

13. Roczne zamknięcie kont księgowych

14. Rozliczenie wyniku finansowego


Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z podstawami rachunkowości oraz przygotowanie do pracy z systemami informatycznymi stosowanymi w rachunkowości ( prowadzenie księgowości, gospodarki magazynowej, obsługi sprzedaży itp.).

Kurs rachunkowości obejmuje 30 godzin lekcyjnych.
Cena: 430 PLN
PROWADZIMY TAKŻE KURSY NA ŻYCZENIE KLIENTÓW. CENY TAKICH KURSÓW NEGOCJOWANE SĄ W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ ORAZ POTRZEB SŁUCHACZY, A TAKŻE OD LICZEBNOŚCI GRUPY.