MARCZYK - kasy fiskalne, drukarki fiskalne, Nowy Sącz MARCZYK - certyfikat kwalifikowany, podpis elektroniczny Usługi informatyczne Stanisław Marczyk MARCZYK - kasy fiskalne, skanery, wagi MARCZYK - komputery, drukarki, peryferia, systemy MARCZYK - kursy komputerowe, szkolenia

Certyfikat kwalifikowany

Podpis elektroniczny dla płatników ZUS i do innych zastosowań.
Zamów zestaw z certyfikatem kwalifikowanym do składania podpisu elektronicznego.
Zastosowanie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym:
 • kontakt drogą elektroniczną z:
  • ZUSem (rozliczanie składek przez program Płatnik),
  • GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej),
  • GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych),
  • UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny),
  • KIO (Krajowa Izba Odwoławcza),
  • KRS online (Krajowy Rejestr Sądowy),
  • e-PUAP ( Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
 • składanie e-deklaracji podatkowych,
 • podpisywanie faktur elektronicznych (e-faktury),
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • uczestniczenie w aukcjach i przetargach elektronicznych,
 • składania pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym,
 • składania wniosków o dotacje unijne (PARP),
 • przesyłania do Starostwa przez Ośrodki Szkoleń Kierowców zaktualizowanych Profili kandydatów na kierowców.