MARCZYK - kasy fiskalne, drukarki fiskalne, Nowy Sącz MARCZYK - certyfikat kwalifikowany, podpis elektroniczny Usługi informatyczne Stanisław Marczyk MARCZYK - kasy fiskalne, skanery, wagi MARCZYK - komputery, drukarki, peryferia, systemy

Certyfikat kwalifikowany

Podpis elektroniczny dla płatników ZUS i do innych zastosowań.
Zamów zestaw z certyfikatem kwalifikowanym do składania podpisu elektronicznego.
Zastosowanie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym:
 • kontakt drogą elektroniczną z:
  • ZUSem (rozliczanie składek przez program Płatnik),
  • GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej),
  • GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych),
  • UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny),
  • KIO (Krajowa Izba Odwoławcza),
  • KRS online (Krajowy Rejestr Sądowy),
  • e-PUAP ( Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
 • składanie e-deklaracji podatkowych,
 • podpisywanie faktur elektronicznych (e-faktury),
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • uczestniczenie w aukcjach i przetargach elektronicznych,
 • składania pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym,
 • składania wniosków o dotacje unijne (PARP),
 • przesyłania do Starostwa przez Ośrodki Szkoleń Kierowców zaktualizowanych Profili kandydatów na kierowców.


SimplySign – mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny.
SimplySign zmieni Twojego smartfona w nowoczesne narzędzie pracy, dzięki któremu szybko i wygodnie podpiszesz wszelkie e-dokumenty jakbyś podpisywał je własnoręcznie. Jest to pierwsza tego typu usługa oferowana na rynku polskim, która:
 • funkcjonuje bez fizycznej karty i czytnika,
 • działa zarówno na urządzeniach mobilnych (Android i iOS) jak i na klasycznych komputerach (PC, Mac OS),
 • umożliwia podpisywanie e-Dokumentów on-line 24/7 w dowolnym momencie, z każdego miejsca na świecie,
 • gwarantuje bezpieczeństwo czynności wykonywanych online (zgodność z eIDAS, 2 składnikowe uwierzytelnienie).
Certyfikat kwalifikowany zawarty w usłudze SimlySign (ważny: 1, 2 lub 3 lata) działa w zgodzie ze wszystkimi kluczowymi usługami na rynku, dzięki czemu może być wykorzystywany:
 • przez Płatników składek ZUS do podpisywania deklaracji,
 • do wysyłki e-Deklaracji lub JPK przekazywanych do US,
 • przy zdalnym zawieraniu umów cywilno-prawnych,
 • do podpisywania faktur elektronicznych.